A014

CENTRUM PRODUKCJI RADIOFARMACEUTYKÓW. KRAKÓW

Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków, inwestycja zlokalizowana na terenie zamkniętym 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie.

Budynek pełni funkcję produkcyjną radiofarmaceutyków czyli związków chemicznych znakowanych izotopami promieniotwórczymi, wykorzystywanych do badań metodą pozytonowej tomografii emisyjnej PET.

W skład budynku wchodzi:

–              część socjalna w części północnej budynku, na parterze szatnie z pom. kontroli budynku, na piętrze pom. biurowe

–              część produkcyjna z techniczną w części południowej budynku

Projektowany budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym na rzucie prostokąta, niepodpiwniczonym, kryty dachem dwuspadowym w części północnej, stropodachem i dachem jednospadowym w części południowej.

Wejście główne do budynki jest od strony północnej, od strony zachodniej znajdują się dojścia do pomieszczeń technicznych oraz wyjście ewakuacyjne, od strony wschodniej znajduję się spedycja towaru.

Wszystkie pomieszczenia zostały zaprojektowane i zrealizowane w sposób gwarantujący spełnienie wszystkich wymogów nałożonych m.in. przez ustawy Prawo Farmaceutyczne i Prawo Atomowe oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tych ustaw.

KATEGORIA: BUDYNEK PRODUKCYJNY
LOKALIZACJA: KRAKÓW
INWESTOR: VOXEL S.A.
POWIERZCHNIA: 510 m2
ROK: 2011
AUTOR: PRZEMYSŁAW BRYMERSKI