A018

PROJEKT WNĘTRZ CENTRUM DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ. KRAKÓW

Projekt wnętrz Ośrodka PET_TK_MR na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką przy ul. Wrocławskiej w Krakowie.
Placówka mieści się w dawnym budynku łaźni, historycznego zespołu urbanistycznego szpitala garnizonowego, zrealizowanego w latach 1907-1911 r., założenia o charakterze koszarowo-parkowym.
Obecnie w budynku znajduje się nowoczesna pracownia pozytronowej tomografii emisyjnej (PET/CT) oraz rezonansu magnetycznego, wraz z niezbędną powierzchnią obsługującą.

KATEGORIA: WNĘTRZA PUBLICZNE
LOKALIZACJA: KRAKÓW
INWESTOR: VOXEL S.A.
POWIERZCHNIA: 
ROK: 2011
AUTOR: PRZEMYSŁAW BRYMERSKI