oferujemy kompleksową obsługę twojej inwestycji
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

ETAP I
KONCEPCJA ARCHITEKTONICZA

 • Wizja lokalna na działce/ budynku
 • Analiza MPZP lub warunków zabudowy
 • Analiza działki i dostępu do mediów, drogi
 • Analiza nasłonecznienia i zacienienia
 • Koncepcja zagospodarowania terenu
 • Koncepcja układu funkcjonalnego budynku (rzuty, przekroje, elewacje)
 • Model 3D
 • Spacer 3d (przygotowujemy robocze interaktywne modele 3d umożliwiające klientom wirtualny spacer w budynku dzięki czemu może w jeszcze bardziej świadomy sposób podejmować decyzje projektowe i zatwierdzać rozwiązania)
 • Uczestniczenie konstruktora oraz instalatora sanitarnego w procesie koncepcji
 • Finalne opracowanie fotorealistycznych symulacji, tzw. renderingów po zatwierdzeniu koncepcji

ETAP II
DOKUMENTY URZĘDOWE I FORMALNOŚCI

Wystąpienie (równolegle do koncepcji) i uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów urzędowych i formalności:

 • warunków technicznych przyłączenia do sieci
 • map geodezyjnych
 • opracowań geologicznych
 • uzgodnienia lokalizacji zjazdów z drogi
 • uzgodnienia konserwatorskie i archeologiczne
 • warunki zabudowy etc.
 • ekspertyzy i opinie techniczne
 • inwentaryzacje

ETAP III
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

 • Niezbędny zakres do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Projekt zagospodarowania terenu
 • Projekt architektoniczny (rzuty, przekroje, elewacje)
 • Uzgodnienia z rzeczoznawcą do sp. p.poż. , BHP, hig-sanit.
 • Uzyskanie w imieniu inwestora wszelkich uzgodnień
 • Przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę

ETAP IV
PROJEKT TECHNICZNY

 • Projekt konstrukcji (część opisowa, rysunki i obliczenia)
 • Projekt instalacji sanitarnych (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, hydrantowa, c.o., klimatyzacji i wentylacji)
 • Projekt instalacji elektrycznych (gniazd, oświetlenia głównego i ewakuacyjnego, teletechniczna, sap, cctv)
 • Projekt drogowy
 • Uzgodnienia z rzeczoznawcą do sp. p.poż. , BHP, hig-sanit.

ETAP V
WIELOBRANŻOWY PROJEKT WYKONAWCZY

 • Uszczegółowiony projekt z etapu III i IV (architektoniczny, konstrukcyjny, instalacji sanitarnych i elektrycznych)
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót z branż: architektura konstrukcja i sieci
 • Kosztorysy i przedmiary inwestorskie
 • Nadzór autorski na budowie

 

PROJEKT WNĘTRZ

ETAP I
Spotkanie
z Inwestorem którego celem jest omówienie przebiegu współpracy,  odpowiedzi na wszystkie pytania Klienta. Poznajemy Państwa oczekiwania, gust i budżet na realizacje, wstępnie omawiamy jak miałoby wyglądać wymarzone wnętrze.
Następnie wyceniamy prace projektowe i podpisanie umowy, która jest gwarancją rozpoczęcia prac projektowych.

ETAP II
Inwentaryzacja 
to pomiar mieszkania/domu, który jest istotny dla dokładnego przygotowania rysunków wykonawczych.  

ETAP III
Aranżacja –
przygotowujemy rzuty wnętrza, z proponowanym układem pomieszczeń wraz z meblami, białą armaturą i innymi elementów wyposażenia wnętrza.
Zwykle proponujemy 2-4 aranżacje dla każdego pomieszczenia, by pokazać ich potencjał.
Po ustaleniu przez Klienta co w której aranżacji podobało się najbardziej, tworzymy aranżację ostateczną, która jest naszą ”bazą” do wizualizacji.
Następnie umawiamy się z Klientem w wybranych sklepach, w trakcie tego spotkania przeglądamy płytki ,ceramikę i akcesoria łazienkowe oraz podłogi i drzwi wewnętrzne w celu zorientowania się w Państwa upodobaniach.

ETAP IV
Wizualizacje
to najbardziej kreatywna część całego projektu, to kontynuacja prac projektowych na podstawie wybranej ”bazy” etapu III. Wykonujemy pełną wizualizację projektowanych wnętrz wraz z propozycją mebli, oświetlenia, płytek ceramicznych do łazienek, okładzin podłogowych i ściennych, armatury, i ceramiki łazienkowej.

W ramach projektu proponujemy Klientom możliwość dwukrotnego wprowadzenia poprawek do wizualizacji. Po wykonaniu dwóch modyfikacji, Klient ma możliwość wprowadzenia kolejnych zmian za ustaloną opłatą.

ETAP V
Rysunki wykonawcze
– gdy ostatecznie zostanie zaakceptowana wersja wizualizacji, możemy rozpocząć rysunki wykonawcze. Są to szczegółowe rysunki 2D, które pozwalają ekipie remontowej, stolarzowi i innym wykonawcom zrealizować projekt.

Rysunki wykonawcze zawierają:
– rzuty: aranżacji, ścian do wyburzenia, ścian układów docelowych
– rzuty: sufitów, elektryki, hydrauliki, podłóg
– rzuty z zaznaczeniem kolorystyki i okładzin ścian
– rozrys kuchni w postaci rzutów poziomych i układów ścian z wymiarami
– rozrys łazienek w postaci rzutów poziomych i układów ścian z wymiarami
– widoki ważniejszych ścian w postaci rzutów poziomych i układów ścian z wymiarami
– spis głównych materiałów wykończeniowych takich jak ceramika i armatura łazienkowa, okładziny ścienne i podłogowe, oprawy oświetleniowe, dokładny opis elementów dekoracyjnych, ceny poszczególnych materiałów oraz lokalizację sklepów gdzie można zakupić materiały