A097

CENTRUM NAUKOWE MEDYCYNY REGENERACYJNEJ. WARSZAWA

Centrum Medycyny Translacyjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego łączy w sobie trzy ważne ośrodki badawcze, których celem jest prowadzenie nowatorskich analiz z pogranicza medycyny weterynaryjnej i medycyny – Weterynaryjne Centrum Badawcze, Centrum Badań Biomedycznych, Centrum Medycyny Regeneracyjnej. 

Celem powołania Centrum Medycyny Regeneracyjnej jest utworzenie zintegrowanego zespołu laboratoriów wyposażonych w innowacyjną aparaturę do badań na zwierzętach.

W CMR – zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą „jeden świat – jedno zdrowie” – realizowane będą projekty na pograniczu medycyny i weterynarii w zakresie fizjologii i patofizjologii chorób, badania chorób i schorzeń stanowiących zagrożenie dla szeroko rozumianego zdrowia publicznego oraz nowatorskie badania z zakresu wysoko wyspecjalizowanej medycyny regeneracyjnej. Naukowcy związani z SGGW zyskają przestrzeń do prowadzenia ultranowoczesnych interdyscyplinarnych i innowacyjnych badań z pogranicza nanotechnologii, inżynierii tkankowej oraz transplantologii.

KATEGORIA: BUDYNEK SŁUŻBY ZDROWIA
LOKALIZACJA: WARSZAWA
INWESTOR: SGGW 
POWIERZCHNIA: 
ROK: 2020
AUTOR: PRZEMYSŁAW BRYMERSKI